Raidraptor - Revolution Falcon
RR(レイド・ラプターズ)-レヴォリューション・ファルコン
RaidraptorRevolutionFalcon-CROS-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-レヴォリューション・ファルコン
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-レヴォリューション・ファルコン
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Revoryūshon Farukon
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Revolution Falcon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 6 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Winged Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 3000
 Mã số 81927732
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.