FANDOM


Raidraptor - Napalm Dragonius
RR(レイド・ラプターズ)-ナパーム・ドラゴニアス
RaidraptorNapalmDragonius-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Việt Liệt Mãnh Điêu - Hỏa Không Điêu Long
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ナパーム・ドラゴニアス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ナパーム・ドラゴニアス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Napāmu Doragoniasu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Napalm Dragonius
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 60508057
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.