FANDOM


Raidraptor - Force Strix
RR(レイド・ラプターズ)-フォース・ストリクス
RaidraptorForceStrix-WIRA-EN-ScR-1E
 Tên Việt Liệt Mãnh Điêu - Lực Lượng Chim Cú
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-フォース・ストリクス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-フォース・ストリクス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Fōsu Sutorikusu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Force Strix
 Tên Hàn R(레이드)R(랩터즈)-포스 스트릭스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Winged Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 2000
 Mã số 73347079
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.