FANDOMRaiden, Hand of the Lightsworn
ライトロード・アサシン ライデン
RaidenHandoftheLightsworn-SDLI-EN-SR-1E
 Tên Nhật ライトロード・アサシン ライデン
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Asashin Raiden
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Assassin Raiden
 Tên Hàn 라이트로드 어쌔신 라이덴
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Tuner
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Mã số 77558536
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.