FANDOM


Radiant Mirror Force
(せん)(こう)のバリア-シャイニング・フォース-
RadiantMirrorForce-FOTB-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せん
こうのバリア-シャイニング・フォース-
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
こう
のバリア-シャイニング・フォース-
 Tên Nhật (rōmaji) Senkō no Baria ‐ Shainingu Fōsu
 Tên Nhật (Dịch) Flashing Barrier -Shining Force-
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 21481146
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.