FANDOM


Ra's Disciple
ラーの使()()
RasDisciple-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Việt Hậu Duệ của Ra
 Tên Nhật (Kana) ラーの
使
 Tên Nhật (Chuẩn) ラーの使
 Tên Nhật (rōmaji) Rā no Shito
 Tên Hàn 라의 사도
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 600
 Mã số 74875003
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.