FANDOM


RAM Clouder
RAM(ラム)クラウダー
RAMClouder-YS18-EN-C-1E
 Tên Việt RAM Bạch Vân
 Tên Nhật (Kana)
RAM
ラムクラウダー
 Tên Nhật (Chuẩn) RAM
ラム
クラウダー
 Tên Nhật (rōmaji) Ramu Kuraudā
 Tên Hàn RAM() 클라우더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 09190563
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.