FANDOM


Quill Pen of Gulldos
ガルドスの()()ペン
QuillPenofGulldos-GENF-EN-SR-1E
 Tên Việt Bút Lông của Gulldos
 Tên Nhật (Kana) ガルドスの
ねペン
 Tên Nhật (Chuẩn) ガルドスの羽
ペン
 Tên Nhật (rōmaji) Garudosu no Hane Pen
 Tên Hàn 가르도스의 깃털펜
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 27980138
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.