FANDOM


Khi bạn kích hoạt (lật mặt-ngửa) một Bài Bẫy Duy trì có Quick-like Effect, bạn có thể lựa chọn để kích hoạt hiệu ứng đó; trong trường hợp này, Quick-like Effect sẽ không tạo thêm Chuỗi Liên kết nào. Đơn giản là bạn sẽ chỉ rõ nếu bạn muốn đồng thời kích hoạt hiệu ứng của Bài Bẫy Duy trì đó cùng lúc với khi bạn kích hoạt chính nó. Nếu Bài Bẫy Duy trì đã mặt-ngửa sẵn trên sân, bạn có thể kích hoạt nó trong một chuỗi mới, hoặc phản hồi lá bài khác bằng hiệu ứng của nó, tương tự như Hiệu ứng Nhanh của quái thú. Quick-like Effects có thể được kích hoạt trong lượt của người chơi đôi bên.

Ví dụ 1: Người A kích hoạt "Mystical Space Typhoon" và chọn mục tiêu "Cyber Network" đang úp của Người B; người B kích hoạt "Cyber Network" và lựa chọn kích hoạt hiệu ứng của nó, trục xuất 1 quái thú QUANG Loại-Machine từ Bộ bài của anh/cô ta.

"Cyber Network" thực thi trước và trục xuất 1 quái thú, sau đó nó bị hủy bởi "Mystical Space Typhoon" và hiệu ứng thứ 2 của nó được kích hoạt, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đã bị trục xuất.

Ví dụ 2: Người A Triệu hồi Thường "Steelswarm Hercules"; người B kích hoạt "Bottomless Trap Hole". Người A kích hoạt "Infestation Infection" và lựa chọn kích hoạt hiệu ứng của nó, xáo trộn "Steelswarm Hercules" trở về Bộ bài và tìm kiếm một quái thú "Iswarm" khác.

"Infestation Infection" thực thi trước và ngăn chặn "Steelswarm Hercules" bị trục xuất bởi "Bottomless Trap Hole".

Ví dụ 3: Người A kích hoạt "Pot of Dichotomy" và chọn mục tiêu 3 quái thú trong Mộ bài để xáo trộn trở về Bộ bài; người B kích hoạt "Sealing Ceremony of Suiton" và đồng thời kích hoạt hiệu ứng của nó, vứt bỏ 1 quái thú THỦY và trục xuất 1 trong các quái thú mà "Pot of Dichotomy" đã chọn mục tiêu.

"Sealing Ceremony of Suiton" thực thi trước, trục xuất 1 trong 3 quái thú đã được chọn mục tiêu bởi "Pot of Dichotomy" và hiệu ứng sau đó biến mất.

Ví dụ

CastleofDragonSouls-SDBE-EN-C-1E

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.