FANDOM


Queen Dragun Djinn
(りゅう)()(じん) クィーンドラグーン
QueenDragunDjinn-GAOV-EN-SR-1E
 Tên Việt Vô Diện Long - Nữ Hoàng Long
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
じん クィーンドラグーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
じん
クィーンドラグーン
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūmajin Kwīn Doragūn
 Tên Nhật (Dịch) Dragon Djinn - Queen Dragoon
 Tên Hàn 용마인 퀸 드라군
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1200
 Mã số 90726340
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.