FANDOM


Queen's Knight
クィーンズ・ナイト
QueensKnight-LCYW-EN-UR-1E
 Tên Nhật クィーンズ・ナイト
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1500 / 1600
 Mã số 25652259
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.