Queen's Knight
クィーンズ・ナイト
QueensKnight-SBLS-EN-C-1E.png
 Tên Việt Kị Sĩ Hoàng Hậu
 Tên Nhật クィーンズ・ナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Kwīnzu Naito
 Tên Hàn 퀸즈 나이트
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Normal
 CÔNG / THỦ 1500 / 1600
 Mã số 25652259
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.