FANDOM


Quái thú Xyz (phát âm là ik-seez; Nhật: エクシーズモンスター ((エクシーズ)モンスター trong Mô tả của The Duelist Advent) Ekushīzumonsutā; Chinese: 超量怪獸 Chāoliàng Guàishòu "Exceed Beast") là một loại Bài Quái thú với màu đặc trưng là Đen, bên cạnh đó còn được cách điệu thêm với những vị tinh tú xa gần hệt như đang bay trong không gian vũ trụ. Quái thú Xyz vốn được đặt trong Bộ bài Phụ, vì thế khi có hiệu ứng đưa nó trở về tay hoặc về Bộ bài thì nó sẽ quay về Bộ bài Phụ thay thế. Tuy nhiên các Nguyên liệu Xyz gắn trong nó sẽ bị đưa vào Mộ bài.

Không có Cấp sao (Level), Quái thú Xyz được thay thế thành Hạng sao (Rank). Do đó, nó không được sử dụng để Triệu hồi Tế lễ, Đồng bộ, hoặc Xyz thông thường. Một số hiệu ứng bài làm ảnh hưởng đến các quái thú có Cấp sao như "Gravity Bind", "Level Limit - Area B", "Roulette Barrel", "Star Changer" và cả "Burden of the Mighty" sẽ không thể ảnh hưởng đến Quái thú Xyz trong bất kỳ trường hợp nào.

Ví dụ minh họa

Number39Utopia
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.