Quái thú Triệu hồi Đặc biệt

Quái thú Triệu hồi Đặc biệt

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(とく)(しゅ)(しょう)(かん)モンスター

Nhật (furigana)

特殊召喚(モンスター)[Notes 1]

Nhật (kanji)

とくしゅしょうかん

Rōmaji

Tokushu Shōkan (Monsutā)

Tiếng Anh

Special Summon (Monster)

Tên thay thế

Special Summon Monsters

Lists

Quái thú Triệu hồi Đặc biệt ((とく)(しゅ)(しょう)(かん)モンスター Tokushu Shōkan Monsutā), là loại quái thú đã được giới thiệu trong OCG với việc phát hành Deck Custom Pack 01 bởi bản in tiếng Nhật của "Photon Thrasher". Nó được nhắc đến lần đầu là "Quái thú Triệu hồi Đặc biệt" trong Sách Luật chơi của "TCG" tại đề mục Triệu hồi Bài Quái thú, giống như một số Quái thú Hiệu ứng có các điều kiện cụ thể cho phép chúng được Triệu hồi Đặc biệt. Đó là bất cứ quái thú nào có quy tắc hay điều kiện ngăn chúng không thể được "Triệu hồi Thường" hoặc "Úp" mà có Điều kiện Triệu hồi hạn chế khiến chúng phải được Triệu hồi Đặc biệt. Vì vậy, hầu hết chúng được xem là quái thú Nomi hay Semi-Nomi.

Quái thú có ghi "Không thể Triệu hồi Thường/Úp"[note] trong mô tả đều được xem là Quái thú Triệu hồi Đặc biệt", cũng giống như Quái thú Dung hợp, Tế lễ, Đồng bộ, và Xyz.

Bất kỳ quái thú nào không phải là Quái thú Triệu hồi Đặc biệt đều được xem là Quái thú Triệu hồi Thường.

Ví dụ minh họa

XXSaberFaultroll-ANPR-EN-SR-UE.png

Ghi chú

^ Các quái thú không có Problem-Solving Card Text (PSCT), cũng như một số lá bài thuộc bản in trước được ghi "Lá này không thể được Triệu hồi Thường hoặc Úp." thay thế.

  1. Các dấu ngoặc ở đây chỉ rõ các phần không hiển thị trên Loại/Khả năng của lá bài.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.