FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “ '''Spirit Monster''' là một loại phụ của Effect Monsters, đặc trưng bởi có một hiệu ứng chúng có th…”)
 
Dòng 1: Dòng 1:
'''Spirit Monster''' là một loại phụ của [[Quái thú Hiệu ứng|Effect Monsters]], đặc trưng bởi có một hiệu ứng chúng có thể được trả về tay chủ sở hữu trong giai đoạn cuối ([[Lượt Kết thúc|End phase]]) của lượt họ thường được triệu hồi hoặc flip [[mặt-ngửa|face-up]] (có thể bằng [[LẬT|Flip]] Summon , miễn là còn tồn tại trên [[Sân|field]], hoặc bất kỳ phương pháp khác ) . Ngoài ra, những Spirit Monster này không thể được [[Triệu hồi Đặc biệt|Special Summon]].
+
'''Spirit Monster''' là một loại phụ của [[Quái thú Hiệu ứng|Effect Monsters]], đặc trưng bởi có một hiệu ứng chúng có thể được trả về tay chủ sở hữu trong giai đoạn cuối ([[Lượt Kết thúc|End phase]]) của lượt họ thường được triệu hồi hoặc flip [[mặt-ngửa|face-up]] (có thể bằng [[LẬT|Flip]] Summon , miễn là còn tồn tại trên [[Sân|field]], hoặc bất kỳ phương pháp khác ) . Ngoài ra, những Spirit Monster này không thể được [[Triệu hồi Đặc biệt|Special Summon]].

Phiên bản lúc 04:17, ngày 14 tháng 10 năm 2014

Spirit Monster là một loại phụ của Effect Monsters, đặc trưng bởi có một hiệu ứng chúng có thể được trả về tay chủ sở hữu trong giai đoạn cuối (End phase) của lượt họ thường được triệu hồi hoặc flip face-up (có thể bằng Flip Summon , miễn là còn tồn tại trên field, hoặc bất kỳ phương pháp khác ) . Ngoài ra, những Spirit Monster này không thể được Special Summon.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.