Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt

Quái thú Gemini, được hiểu là Duals trong OCG. Nó là 1 dạng phụ của Quái thú Hiệu ứng (Effect Monster). Vị trí dòng ghi Chủng loại "Effect" được thay thế bằng "Gemini".

Quái thú Gemini cũng có hiệu ứng, tuy nhiên phải được "mở khóa" bằng cách Triệu hồi Thường (Normal Summon) cho chúng thêm lần nữa khi chúng đang mặt-ngửa trên sân. Cho đến khi đó, chúng sẽ được xem như là Quái thú Thường (Normal Monster) khi ở trên sân hoặc trong Mộ bài.

Hầu hết quái thú Gemini đều được xem là Quái thú Thường khi chúng đang mặt-ngửa trên sân trước khi được Triệu hồi Thường trong lần thứ 2 và khi nào chúng đang ở Mộ bài. Nếu chúng tồn tại ở những nơi khác, chúng được xem là Quái thú Hiệu ứng. Dạng quái thú này được hưởng lợi rất nhiều từ những lá bài hỗ trợ cho Quái thú Thường bởi việc Triệu hồi trở lại từ Mộ bài, tương tự "Birthlight".

Việc Triệu hồi Thường quái thú Gemini ở lần thứ 2 này (đang được xem là Quái thú Thường bởi hiệu ứng của nó) vẫn được thực hiện tương tự như bất kỳ việc Triệu hồi Thường khác, trừ việc quái thú đó đã có sẵn trên sân và bạn không cần Hi sinh bất kỳ quái thú nào cho quái thú Gemini Cấp 5 sao trở lên. Bạn chỉ có thể thực hiện việc Triệu hồi Thường thêm lần nữa cho mỗi quái thú Gemini một lần duy nhất.

Việc Triệu hồi Thường thêm lần nữa của quái thú Gemini không được gọi là "Triệu hồi Gemini (Gemini Summon)". Nó chỉ đơn thuần là Triệu hồi Thường thêm lần nữa và các tác dụng cũng tương tự như Triệu hồi Thường.

Hình minh họa

DarkValkyria.jpg
Advertisement