Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt

Union ( Quái vật liên minh ) thường là những Effect Monster có khả năng trang bị vào một Monster khác và trở thành Equip Spell Cards . Một số trong chúng có khả năng tái trở thành một Effect Monster . Lúc trở thành Equip Spell Cards chúng có thể bị tiêu diệt như những Spell Cards khác, ví dụ như bị tiêu diệt = "Mystical Space Typhoon" . Ngoài ra khi muốn tiêu diệt Monster đang được Union Monster trang bị thì Union Monster sẽ bị tiêu diệt thay cho Monster được trang bị.

Advertisement