FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “'''Flip Monster''' là những Effect Monster mà hiệu ứng chỉ được kích hoạt khi chúng được Set…”)
 
Dòng 1: Dòng 1:
'''Flip Monster''' là những [[Quái thú Hiệu ứng|Effect Monster]] mà hiệu ứng chỉ được [[kích hoạt]] khi chúng được [[Úp|Set]] xuống f[[Sân|ield]] và được [[Lật|Flip]] thành [[mặt-ngửa|face-up]].
+
'''Flip Monster''' là những [[Quái thú Hiệu ứng|Effect Monster]] mà hiệu ứng chỉ được [[kích hoạt]] khi chúng được [[Úp|Set]] xuống [[Sân|field]] và được [[Lật|Flip]] thành [[mặt-ngửa|face-up]].

Phiên bản lúc 04:22, ngày 14 tháng 10 năm 2014

Flip Monster là những Effect Monster mà hiệu ứng chỉ được kích hoạt khi chúng được Set xuống field và được Flip thành face-up.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.