FANDOM


 
(Không hiển thị 9 phiên bản ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
{{Rename|Quái thú Lật mặt|Mô tả hiệu ứng của "[[Shaddoll Hound]]"}}
 
 
{{Infobox/Archetype/Start
 
{{Infobox/Archetype/Start
 
| image name = RykoLightswornHunter-GX06-JP-VG.jpg
 
| image name = RykoLightswornHunter-GX06-JP-VG.jpg
 
| image size =
 
| image size =
| image caption = "Ryko, Lightsworn Hunter"
+
| image caption = "[[Ryko, Lightsworn Hunter]]"
 
}}
 
}}
 
{{Infobox/Archetype/ExtendedName
 
{{Infobox/Archetype/ExtendedName
| kanji = リバース(モンスター)<ref group=Notes>The parentheses here specify what part is not shown on the cards' [[Type]]/[[Ability]] line.</ref> (formerly リバース{{Ruby|効|こう}}{{Ruby|果|か}}モンスター)
+
| kanji = リバース(モンスター)<ref group=Notes>Các dấu ngoặc đây xác định những phần không được hiển thị trên dòng [[Type]]/[[Ability]] của lá bài.</ref> (<small>trước đó:</small> リバース{{Ruby|効|こう}}{{Ruby|果|か}}モンスター)
|furigana=リバース(モンスター) (formerly リバースこうかモンスター)
+
|furigana=リバース(モンスター) (<small>trước đó:</small> リバースこうかモンスター)
| romaji = Ribāsu (Monsutā) (formerly Ribāsu Kōka Monsutā)
+
| romaji = Ribāsu (Monsutā) (<small>trước đó:</small> Ribāsu Kōka Monsutā)
| japanese translated = Reverse (Monster) (formerly Reverse Effect Monster)
+
| japanese translated = Reverse (Monster) (<small>trước đó:</small> Reverse Effect Monster)
| english = Flip (monster) (formerly Flip Effect Monster)
+
| english = Flip (monster) (<small>trước đó:</small> Flip Effect Monster)
| french = (Monstre) Flip (formerly Monstre à Effet Flip)
+
| french = (Monstre) Flip (<small>trước đó:</small> Monstre à Effet Flip)
| german = Flipp(monster) (formerly Flippeffektmonster)
+
| german = Flipp(monster) (<small>trước đó:</small> Flippeffektmonster)
| italian = (Mostro) Scoperta (formerly Mostro con Effetto Scoperta)
+
| italian = (Mostro) Scoperta (<small>trước đó:</small> Mostro con Effetto Scoperta)
| korean = 리버스 (몬스터) (''Ribeoseu (Monseuteo)'' (formerly 리버스 효과 몬스터 (Reverse 效果 Monster) ''Ribeoseu Hyogwa Monseuteo'')
+
| korean = 리버스 (몬스터) (''Ribeoseu (Monseuteo)'' (<small>trước đó:</small> 리버스 효과 몬스터 (Reverse 效果 Monster) ''Ribeoseu Hyogwa Monseuteo'')
| portuguese = (Monstro de) Virar (formerly Monstro de Efeito de Virar)
+
| portuguese = (Monstro de) Virar (<small>trước đó:</small> Monstro de Efeito de Virar)
| spanish = (Monstruo de) Volteo (formerly Monstruo de Efecto Volteo)
+
| spanish = (Monstruo de) Volteo (<small>trước đó:</small> Monstruo de Efecto Volteo)
 
|chinese=反轉效果怪獸 ''Fánzhuǎn Xiàoguǒ Guàishòu''
 
|chinese=反轉效果怪獸 ''Fánzhuǎn Xiàoguǒ Guàishòu''
 
}}
 
}}
 
{{Infobox/Archetype/Yu-Gi-Oh!
 
{{Infobox/Archetype/Yu-Gi-Oh!
| list = List of Flip monsters
+
| list = w:c:yugioh:List of Flip monsters
| support list = List of Flip monster support cards
+
| support list = w:c:yugioh:List of Flip monster support cards
| anti-support list = List of Flip monster anti-support cards
+
| anti-support list = w:c:yugioh:List of Flip monster anti-support cards
 
}}
 
}}
 
{{Infobox/Archetype/End}}
 
{{Infobox/Archetype/End}}
   
'''Quái thú Lật mặt''' (trước kia là '''Quái thú Hiệu ứng Lật mặt'''; Nhật: リバースモンスター ''Ribāsumonsutā'' "Reverse Monster", trước kia là リバース{{Ruby|効|こう}}{{Ruby|果|か}}モンスター ''Ribāsu Kōka Monsutā'' "Reverse Effect Monster") là các [[Quái thú Hiệu ứng]] có [[Hiệu ứng Lật mặt]]. Kể từ ''[[Starter Deck 2014]]'', '''Flip''' đã bắt đầu được xem là một [[Ability]] giống như [[Tuner]], [[Toon]], [[Spirit]], [[Union]], [[Gemini]], và [[Quái thú Triệu hồi Đặc biệt|Triệu hồi Đặc biệt]],và từ "Flip" đã bắt đầu được ghi tại dòng [[Type]]/Ability của lá bài, nhưng chỉ có ở các lá bài Nhật và Hàn. Sự thay đổi của thuật ngữ này xuất hiện lúc "[[Shaddoll Hound]]" được phát hành.
+
'''Quái thú Lật mặt''' (trước đó: '''Quái thú Hiệu ứng Lật mặt'''; Nhật: リバースモンスター ''Ribāsumonsutā'' "Reverse Monster", trước kia là リバース{{Ruby|効|こう}}{{Ruby|果|か}}モンスター ''Ribāsu Kōka Monsutā'' "Reverse Effect Monster") là các [[Quái thú Hiệu ứng]] có [[Hiệu ứng Lật mặt]]. Kể từ ''[[Starter Deck 2014]]'', '''Flip''' đã bắt đầu được xem là một [[Ability]] giống như [[Tuner]], [[Toon]], [[Spirit]], [[Union]], [[Gemini]], và [[Quái thú Triệu hồi Đặc biệt|Triệu hồi Đặc biệt]],và từ "Flip" đã bắt đầu được ghi tại dòng [[Type]]/Ability của lá bài, nhưng chỉ có ở các lá bài Nhật và Hàn. Sự thay đổi của thuật ngữ này xuất hiện lúc "[[Shaddoll Hound]]" được phát hành.
   
 
Trong khi một số Quái thú Lật mặt có hiệu ứng khác với Hiệu ứng Lật mặt của chúng, bất kỳ quái thú nào có Hiệu ứng Lật mặt đều là Quái thú Lật mặt.
 
Trong khi một số Quái thú Lật mặt có hiệu ứng khác với Hiệu ứng Lật mặt của chúng, bất kỳ quái thú nào có Hiệu ứng Lật mặt đều là Quái thú Lật mặt.
Dòng 46: Dòng 45:
   
 
== Tản mạn ==
 
== Tản mạn ==
* So far, there are no [[Dragon]], [[Dinosaur]], [[Fish]] and [[Sea Serpent]]-Type Flip monsters.
+
* Cho tới nay, chưa Quái thú Lật mặt [[Loại]]-[[Dragon]], [[Dinosaur]], [[Fish]] [[Sea Serpent]] nào.
   
* Flip monsters are rarely used in the anime, where, up until [[Yu-Gi-Oh! ZEXAL]], it was legal to [[Normal Summon]] a monster in [[Defense Position]], and [[Set]] monsters were rarely seen.
+
* Quái thú Lật mặt hiếm khi được dùng trong anime, trong đó, cho đến thời [[Yu-Gi-Oh! ZEXAL]], việc [[Triệu hồi Thường]] một quái thú trong [[Thế Thủ]] thì không hợp lệ, và quái thú đang [[Úp]] thì khó nhìn thấy hơn.
** The only characters to focus a Deck on them is the appropriately-named (in the dub) [[Flip Turner]], from Yu-Gi-Oh! ZEXAL, and [[Mieru Hochun]], from [[Yu-Gi-Oh! ARC-V]].
+
** Nhân vật duy nhất Bộ bài tập trung chủ yếu vào chúng và có tên-phù hợp (trong bản lồng tiếng) [[Tokunosuke Hyori|Flip Turner]] (''Tokunosuke Hyori'' trong bản Nhật), trong Yu-Gi-Oh! ZEXAL, [[Mieru Hochun]], trong [[Yu-Gi-Oh! ARC-V]].
   
* "[[Cyber Jar]]", "[[Fiber Jar]]", "[[Magician of Faith]]", "[[Morphing Jar]]" and "[[Morphing Jar #2]]" are the only Flip monsters to ever be [[Forbidden]] ("Magician of Faith" only in the ''[[OCG]]'', and the last two only on the ''TCG'').
+
* "[[Cyber Jar]]", "[[Fiber Jar]]", "[[Magician of Faith]]", "[[Morphing Jar]]" "[[Morphing Jar #2]]" các Quái thú Lật mặt duy nhất đã/đang bị [[Forbidden|Cấm]] ("Magician of Faith" chỉ bên ''[[OCG]]'', cuối cùng thả 2 bên ''TCG'').
** 4 of the 8 members of "[[Jar]]" are currently Forbidden (in the TCG).
+
** 4 trong số 8 thành viên của "[[Jar]]" hiện tại đã bị Cấm (bên TCG).
   
* The "[[Worm]]" and "[[Shaddoll]]" archetypes are primarily based on Flip monsters.
+
* Archetype "[[Worm]]" "[[Shaddoll]]" chủ yếu dựa trên các Quái thú Lật mặt.
   
* "[[Worm Victory]]" has the highest Level and DEF of all Flip monsters. "[[Slate Warrior]]" has the highest ATK of all Flip monsters.
+
* "[[Worm Victory]]" Cấp sao DEF cao nhất trong số các Quái thú Lật mặt. "[[Slate Warrior]]" ATK cao nhất trong số các Quái thú Lật mặt.
   
 
==Ghi chú==
 
==Ghi chú==

Bản hiện tại lúc 06:30, ngày 27 tháng 5 năm 2017

Quái thú Lật mặt

RykoLightswornHunter-GX06-JP-VG
"Ryko, Lightsworn Hunter"

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

リバース(モンスター)[Notes 1] (trước đó: リバース(こう)()モンスター)

Nhật (furigana)

リバース(モンスター) (trước đó: リバースこうかモンスター)

Rōmaji

Ribāsu (Monsutā) (trước đó: Ribāsu Kōka Monsutā)

Bản dịch tiếng Nhật

Reverse (Monster) (trước đó: Reverse Effect Monster)

Tiếng Anh

Flip (monster) (trước đó: Flip Effect Monster)

Lists

Quái thú Lật mặt (trước đó: Quái thú Hiệu ứng Lật mặt; Nhật: リバースモンスター Ribāsumonsutā "Reverse Monster", trước kia là リバース(こう)()モンスター Ribāsu Kōka Monsutā "Reverse Effect Monster") là các Quái thú Hiệu ứngHiệu ứng Lật mặt. Kể từ Starter Deck 2014, Flip đã bắt đầu được xem là một Ability giống như Tuner, Toon, Spirit, Union, Gemini, và Triệu hồi Đặc biệt,và từ "Flip" đã bắt đầu được ghi tại dòng Type/Ability của lá bài, nhưng chỉ có ở các lá bài Nhật và Hàn. Sự thay đổi của thuật ngữ này xuất hiện lúc "Shaddoll Hound" được phát hành.

Trong khi một số Quái thú Lật mặt có hiệu ứng khác với Hiệu ứng Lật mặt của chúng, bất kỳ quái thú nào có Hiệu ứng Lật mặt đều là Quái thú Lật mặt.

Chúng thường có Cấp sao thấp; cho đến nay, chỉ có 6 Quái thú Lật mặt có Cấp sao từ 5 trở lên ("Hade-Hane", "Nobleman-Eater Bug", "Reaper of the Cards", "Shaddoll Beast", "Worm Noble" và "Worm Victory"). Khá nhiều Quái thú Lật mặt có ATKDEF khá thấp, nhưng lại có hiệu ứng hữu dụng.

Hiệu ứng Lật mặtSửa đổi

A Flip Effect is an effect that is preceded by "FLIP:", which of Super Starter: Space-Time Showdown" is also included next to the monster's Type in the same manner as "Toon" or "Union". This kind of effect is triggered when the monster on the field is fliped from face-down to a face-up, even during the Damage Step.

Flip Effects are different to Trigger Effects with the timing "when this card is flipped face-up" (unofficially called Pseudo-Flip Effects), such as that of "Snowman Eater".

When a face-down Flip monster is attacked, during damage calculation the monster is flipped face-up, then it is determined whether or not the monster is destroyed by battle. Near the end of the Damage Step, before being sent to the Graveyard if it was destroyed by battle, the Flip monster's Flip Effect activates and resolves on the field, if the timing is correct.

However, if a card effect destroys a face-down Flip monster, its Flip Effect cannot be activated since it is not flipped face-up. If a face-down Flip monster is destroyed by a card effect before it battles (so it is never flipped face-up), such as by "Ancient Gear Beast", its Flip Effect cannot be activated.

Ví dụ Sửa đổi

MagicalUndertaker-BP03-EN-C-1E

Tản mạn Sửa đổi

  • Quái thú Lật mặt hiếm khi được dùng trong anime, trong đó, cho đến thời Yu-Gi-Oh! ZEXAL, việc Triệu hồi Thường một quái thú trong Thế Thủ thì không hợp lệ, và quái thú đang Úp thì khó nhìn thấy hơn.
    • Nhân vật duy nhất có Bộ bài tập trung chủ yếu vào chúng và có tên-phù hợp (trong bản lồng tiếng) là Flip Turner (Tokunosuke Hyori trong bản Nhật), trong Yu-Gi-Oh! ZEXAL, và Mieru Hochun, trong Yu-Gi-Oh! ARC-V.
  • Archetype "Worm" và "Shaddoll" chủ yếu dựa trên các Quái thú Lật mặt.
  • "Worm Victory" có Cấp sao và DEF cao nhất trong số các Quái thú Lật mặt. "Slate Warrior" có ATK cao nhất trong số các Quái thú Lật mặt.

Ghi chúSửa đổi

  1. Các dấu ngoặc ở đây xác định những phần không được hiển thị trên dòng Type/Ability của lá bài.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.