FANDOM


NurseReficuletheFallenOne

Nữ y tá gây nhiều "cái chết" khi đi cùng "Gift Card".

Quái thú Hiệu ứng(Effect Monster) (Nhật: (こう)()モンスター Kōka Monsutā; Trung: 效果怪獸 Xiàoguǒ Guàishòu "Effect Beast") là một loại Bài Quái thú với màu đặc trưng là Cam sậm. Khác hẳn với Quái thú Không-Hiệu ứng(Non-Effect Monster) (điển hình là Quái thú Thường(Normal Monster)), chúng có Hiệu ứng (Khả năng Đặc biệt theo cách gọi của anime), được ghi rõ ràng ở phần Chủng loại bằng từ "Effect" bên cạnh sub-type như (Warrior, Spellcaster, Machine,.v.v..).

Hiệu ứng khác nhau rất nhiều, nhưng chủ yếu được xếp vào 5 loại sau:

Ngoài ra còn có 1 loại hiệu ứng phụ là, Hiệu ứng Giả-Lật mặt(Pseudo-Flip Effects), đó cũng giống như Lật mặt, nhưng lại không được ghi "LẬT(FLIP)" trong phần Mô tả, và đó cũng được xem như loại Hiệu ứng Trigger.

Một số Quái thú Dung hợp(Fusion Monster), Tế lễ(Ritual), Đồng bộ(Synchro), Xyz, và Dao động(Pendulum) cũng có hiệu ứng. Do đó chúng cũng được xem là Quái thú Hiệu ứng. Toon, Union, Gemini, Spirit, và một số Tuner (có hiệu ứng) cũng vẫn là Quái thú Hiệu ứng.
Một số Quái thú Hiệu ứng ở phần Mô tả có dấu chấm (•), kèm theo là hiệu ứng ghi sau nó. Dấu này thường đại diện cho một hiệu ứng nào đó đang được kích hoạt (hoặc có thể được kích hoạt) khi đã đáp ứng điều kiện được ghi trước đó, và nếu không còn đáp ứng được điều kiện, hiệu ứng ấy sẽ bị vô hiệu (Ví dụ như "Ancient Gear" sẽ có những hiệu ứng khác nhau khi quái thú dùng Triệu hồi Hi sinh khác nhau, hoặc quái thú "Infernity" sẽ chỉ kích hoạt được khi người điều khiển nó không có bài trên tay, hay quai thú "Morphtronic" sẽ có những hiệu ứng khác nhau dựa vào tư thế chiến đấu của nó). Đôi khi, một số Quái thú Hiệu ứng sẽ có 2 hoặc nhiều dấu chấm, điều này thường là để cho người điều khiển có thêm sự lựa chọn để kích hoạt hoặc thực thi hiệu ứng (như là "Don Zaloog", hoặc "Flying Fortress SKY FIRE"), tuy nhiên một số lại tự kích hoạt khi chúng đạt được yêu cầu (như là "Neo-Spacian Glow Moss" và tất cả các Quái thú Dung hợp dùng "Neo-Spacian Glow Moss" làm Nguyên liệu Dung hợp, "Gorz the Emissary of Darkness" và "Dark Hunter").

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.