Quái thú Dung hợp (Fusion Monster), lá bài màu Tím, là quái thú được kết hợp từ 2 hoặc nhiều quái thú. Quái thú Dung hợp chỉ có thể được đặt trong Bộ bài Phụ, và không thể được đưa lên tay, hoặc về Bộ bài Chính. Vì thế nếu hiệu ứng lấy Quái thú Dung hợp về tay chủ nhân nó, điều đó có nghĩa là đưa nó trở về lại Bộ bài Phụ. Tuy nhiên, nó vẫn có thể được đưa vào Mộ bài, hay bị Loại ra ngoài.

Ban đầu, cách duy nhất để Triệu hồi được Quái thú Dung hợp là dùng các lá bài tương tự như "Polymerization" cùng những thứ liên quan được liệt kê trên lá bài Quái thú Dung hợp đó. Các quái thú kết hợp với "Polymerization" đó được gọi là Nguyên liệu Dung hợp (Fusion Material Monster).

Nếu Quái thú Dung hợp được triệu hồi không đúng cách (Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ không thông qua cách Triệu hồi Dung hợp), thì khi bị đưa vào Mộ bài, chúng không thể được Triệu hồi Đặc biệt lên lại bởi những lá bài như là "Premature Burial","Call of the Haunted", hay "Monster Reborn". 

Một số Quái thú Dung hợp được ghi rõ về Điều kiện Triệu hồi (Summon Conditions), tức là ngoài việc được Triệu hồi Dung hợp, chúng không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách khác, cho dù đã triệu hồi đúng cách trước đó. Trường hợp đặc biệt hơn, đó là chúng có những điều kiện phải đúng chính xác Nguyên liệu Dung hợp được ghi trên nó chứ không thể dùng các lá bài Nguyên liệu Dung hợp Thế thân (Fusion Substitute Monsters).

Hình minh họa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.