FANDOM


Quái thú Đồng bộ Hắc ám

MoonDragonQuilla-TF05-JP-VG

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

ダークシンクロモンスター

Rōmaji

Dāku Shinkuro Monsutā

Bản dịch tiếng Nhật

Dark Synchro Monster

Tiếng Anh

Dark Synchro Monster

Lists

Quái thú Đồng bộ Hắc ám (Nhật: ダークシンクロモンスター Dāku Shinkuro Monsutā) là một loại Bài Quái thú độc quyền trong anime, manga, và video games Tag Force. Màu khung bài của chúng là đen. Chúng đều có Cấp Âm tính (trong cả anime và video games) hay là Cấp 0 (trong manga). Những lá bài này được đặt trong Bộ bài Phụ.

Quái thú Đồng bộ Hắc ám được Triệu hồi Đồng bộ Hắc ám bằng cách đưa 1 quái thú Tuner Hắc ám và 1 quái thú khác-Tuner vào Mộ bài. Cấp sao của quái thú khác-Tuner trừ đi Cấp sao của Quái thú Tuner Hắc ám phải bằng với Cấp sao của Quái thú Đồng bộ Hắc ám.

Their negative Level stars are left-aligned (like Ranks), contrasting the right-aligned positive Levels. Their black card frame contrasts with the white card frame of regular Synchro Monsters. Dark Synchro Monsters are also Synchro Monsters, and Dark Synchro Summoning is a form of Synchro Summoning.

Dark Synchro Monsters debuted in Yu-Gi-Oh! 5D's episode 27. They are also present in Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 4, Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 5, and Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 6.

Because of the greater difficulty in Summoning them, Dark Synchro Monsters are generally more powerful than Synchro Monsters of equivalent level.

Trong OCG/TCG

Không hề có Quái thú Đồng bộ Hắc ám trong OCG/TCG. Trong OCG/TCG, tất cả Quái thú Đồng bộ Hắc ám đều được phát hành như các Quái thú Đồng bộ thông thường.

Dark Synchro Monsters from the anime (except "Moon Dragon Quilla") require DARK-Attribute Tuner monsters (instead of Dark Tuner monsters) to be Synchro Summoned. Also, the non-Tuner monsters are required to be the same Type as then non-Tuner monster that was used for their Dark Synchro Summon in anime (e.g. in the anime, Grady Dark Synchro Summoned "Frozen Fitzgerald" using "Dark Tuner Catastrogue" and the Beast-Type non-Tuner "Blizzard Lizard"; as such, the TCG/OCG card "Frozen Fitzgerald" requires Beast-Type non-Tuner monsters).

The two Dark Synchro Monsters from the manga, "Ultimate God Ultimaya Tzolkin" and "Ultimitl Bishbalkin the Ultimate Legendary God", are Level 0 and have Summoning conditions that more closely simulate the Summon of Dark Synchro Monsters. They require sending 1 Level 5 or higher Tuner and 1 Level 5 or higher non-Tuner with the same Level from your field to the Graveyard, to equal 0 as these Synchro Monsters are Level 0.

Ví dụ

FrozenFitzgerald-JP-Anime-5D
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.