Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt

Quái thú Đồng bộ (Synchro Monster), lá bài màu Trắng, là một dạng Bài Quái thú được đặt trong Bộ bài Phụ, được triệu hồi bằng cách đưa xuống mộ các quái thú có tổng cấp độ bằng với cấp độ của quái thú cần được triệu hồi, trong đó phải có 1 quái thú tuner - Tuner Monster (điều kiện bắt buộc) .Khi ở trên sân và được đưa về tay hay về Bộ bài Chính, nó sẽ trở về Bộ bài Phụ (tương tự như Quái thú Dung hợp).


Hình minh hoạ

StardustDragon-Fanart.png
Advertisement