FANDOM


Qliphort Scout
クリフォート・ツール
QliphortScout-NECH-EN-UR-1E
 Tên Nhật クリフォート・ツール
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 9
 Loại Machine / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1000 / 2800
 Mã số 65518099
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.