FANDOM


Qliphort Monolith
クリフォート・アセンブラ
QliphortMonolith-SECE-EN-ScR-1E
 Tên Nhật クリフォート・アセンブラ
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Machine / Pendulum
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 51194046
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.