FANDOM


Purple Poison Magician
()(どく)()(じゅつ)()
PurplePoisonMagician-PEVO-EN-UR-1E
 Tên Việt Pháp Sư Tro Độc
 Tên Nhật (Kana)
どくの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
どく
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Shidoku no Majutsushi
 Tên Hàn 자독의 마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 2100
 Mã số 48461764
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.