FANDOM


Puralis, the Purple Pyrotile
焔紫(ほむら)(りゅう)ピュラリス
PuralisthePurplePyrotile-SHSP-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
焔紫
ほむら
りゅうピュラリス
 Tên Nhật (Chuẩn) 焔紫
ほむら
りゅう
ピュラリス
 Tên Nhật (rōmaji) Homuraryū Pyurarisu
 Tên Nhật (Dịch) Puralis, the Purple-Flare Dragon
 Tên Hàn 염자룡 퓨라리스
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Reptile / Synchro / Tuner
 CÔNG / THỦ 800 / 1400
 Mã số 37038993
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.