FANDOMPrototype Ai-B là nhân vật xuất hiện trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS.

Deck

Prototype Ai-B sử dụng "Tentacluster" Deck, khác với Prototype Ai-A , mà tập trung vào việc gây thiệt hại hiệu ứng.

Bộ bài

Duels

Đối thủ Tập phim Kết cục
Prototype Ai-A 16 Không thể hiện
Aoi Zaizen/Blue Angel 17 Thua

Tham khảo


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.