FANDOMPrototype Ai-A là một nhân vật xuất hiện trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS.

Deck

Prototype Ai-A sử dụng "Tentacluster" Deck, mà tập trung vào việc đưa bài từ tay đối thủ vào MB để hạn chế sự lựa chọn của họ.

Bộ bài

Duels

Đối thủ Tập phim Kết cục
Prototype Ai-B 16 Không thể hiện
Playmaker 16-17 Thua

Tham khảo


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.