FANDOM


Prompthorn
プロンプトホーン
Prompthorn-FLOD-EN-C-1E
 Tên Việt Gợi Giác Dương
 Tên Nhật プロンプトホーン
 Tên Nhật (rōmaji) Puronputo Hōn
 Tên Nhật (Dịch) Prompt Horn
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 400
 Mã số 50548657
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.