FANDOM


Princess Cologne
プリンセス・コロン
PrincessCologne-NUMH-EN-ScR-1E
 Tên Nhật プリンセス・コロン
 Tên Nhật (rōmaji) Purinsesu Koron
 Tên Hàn 프린세스 코롱
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2200
 Mã số 75574498
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.