FANDOM


Primathmech Alembertian
(カイ)(ザン)()ダランベルシアン
PrimathmechAlembertian-VJMP-JP-OP
 Tên Việt Sát Nhân Toán Học Lập Ngữ d'Alembertian
 Tên Nhật (Kana)
カイ
ザン
キダランベルシアン
 Tên Nhật (Chuẩn)
カイ
ザン
ダランベルシアン
 Tên Nhật (rōmaji) Kaizanki Daranberushian
 Tên Nhật (Dịch) Batch Processlayer d'Alembertian
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Cyberse / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 0
 Mã số 85692042
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.