FANDOMPrimal Origin là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG). Nó là set thứ 8 và cũng là set cuối cùng trong series thứ 8 của OCG, nối tiếp Legacy of the Valiant và trước Duelist Alliance. Nó đồng thời cũng là set cuối cùng tập trung chủ yếu vào thời đại ZEXAL.

Đặc trưng

  • Ngoài 80 lá bài gồm có thông thường, 10 Japan Pre-Release Versions of World Premiere Cards cũng được bao gồm trong đó.
  • Nhật Bản vẫn nhận được các lá bài Ultimate Rare trong gói Nhật Bản, nhưng các quốc gia Châu Á bây giờ chỉ nhận được Secret Rares trong gói Nhật Bản của họ thay thế.

Phân tích

Trong OCG, gồm có 5 lá bài mỗi gói và 30 gói mỗi hộp. Tổng cộng là 90 lá bài. Tính luôn những lá bài phát hành với hơn 1 rarity thì có 103 lá bài. Bao gồm:

Trong TCG, gồm có 9 lá bài mỗi gói, 24 gói tăng cường mỗi hộp và 12 hộp trưng bày mỗi thùng. Set bao gồm 100 lá bài hoặc 106 trong Master Set. Bao gồm:

Thư viện

Danh sách

Tham khảo


Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.