FANDOM


Predaplant Verte Anaconda
捕食植物(プレデター・プランツ)ヴェルテ・アナコンダ
PredaplantVerteAnaconda-LVP3-JP-OP
 Tên Việt Cây Ăn Thịt Trăn Lục Kịch Độc
 Tên Nhật (Kana)
捕食植物
プレデター・プランツヴェルテ・アナコンダ
 Tên Nhật (Chuẩn) 捕食植物
プレデター・プランツ
ヴェルテ・アナコンダ
 Tên Nhật (rōmaji) Puredetā Purantsu Verute Anakonda
 Tên Nhật (Dịch) Predator Plants Verte Anaconda
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Plant / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 500 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.