FANDOM


Predaplant Spider Orchid
捕食植物(プレデター・プランツ)スパイダー・オーキッド
PredaplantSpiderOrchid-VJMP-JP-OP
 Tên Việt Mộc Thực Thú Phong Lan Chu
 Tên Nhật (Kana)
捕食植物
プレデター・プランツスパイダー・オーキッド
 Tên Nhật (Chuẩn) 捕食植物
プレデター・プランツ
スパイダー・オーキッド
 Tên Nhật (rōmaji) Puredetā Purantsu Supaidā Ōkiddo
 Tên Nhật (Dịch) Predator Plants Spider Orchid
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Plant / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.