FANDOM


Predaplant Cordyceps
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

1 CG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Trong Giai đoạn Chờ của bạn: Bạn có thể trục xuất lá này từ Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 2 quái thú "Predaplant" Cấp 4 trở xuống trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng, đồng thời, trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường/Úp các quái thú.
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Predaplant Cordyceps During your Standby Phase: You can banish this card from your Graveyard, then target 2 Level 4 or lower "Predaplant" monsters in your Graveyard; Special Summon them. You cannot Normal Summon/Set the turn this effect is activated.
Nhật 捕食植物(プレデター・プランツ)コーディセップス ①:自分スタンバイフェイズに、墓地のこのカードを除外し、墓地のレベル4以下の「捕食植物」モンスター2体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。この効果を発動するターン、自分は通常召喚できない。
Puredetā Purantsu Kōdiseppusu


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.