FANDOM


Predaplant Cordyceps
捕食植物(プレデター・プランツ)コーディセップス
PredaplantCordyceps-MACR-EN-C-1E
 Tên Việt Cây Ăn Thịt Đông Trùng Hạ Thảo
 Tên Nhật (Kana)
捕食植物
プレデター・プランツコーディセップス
 Tên Nhật (Chuẩn) 捕食植物
プレデター・プランツ
コーディセップス
 Tên Nhật (rōmaji) Puredetā Purantsu Kōdiseppusu
 Tên Nhật (Dịch) Predator Plants Cordyceps
 Tên Hàn 프레데터 플랜츠 코디셉스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 07161742
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.