FANDOM


Pot of Acquisitiveness
(たい)(よく)(つぼ)
PotofAcquisitiveness-INOV-EN-SR-1E
 Tên Việt Hũ Tham Lợi
 Tên Nhật (Kana)
たい
よくな
つぼ
 Tên Nhật (Chuẩn)
たい
よく
な壺
つぼ
 Tên Nhật (rōmaji) Taiyoku-na Tsubo
 Tên Hàn 대욕의 항아리
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 64014615
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.