FANDOM


Polymerization
  • Nhật: 融合
  • Romaji: Yūgō
  • Việt: Hợp Thể
Khác:
Fusion
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Triệu hồi Dung hợp 1 Quái thú Dung hợp từ Bộ bài Phụ của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn như các Nguyên liệu Dung hợp.
Xuất hiện

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Polymerization Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or your side of the field as Fusion Materials.
Nhật ①:自分の手札・フィールドから、融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを墓地へ送り、その融合モンスター1体をエクストラデッキから融合召喚する。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.