FANDOM


Polymerization
(ゆう)(ごう)
Polymerization-SDMY-EN-C-1E
 Tên Việt Hợp Thể
 Tên Nhật (Kana)
ゆう
ごう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ゆう
ごう
 Tên Nhật (rōmaji) Yūgō
 Tên Nhật (Dịch) Fusion
 Tên Hàn 융합
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 24094653
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.