FANDOM


Poly-Chemicritter Dioxogre
(しん)()(ごう)(じゅう)ダイオーキシン
PolyChemicritterDioxogre-INOV-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
ごう
じゅうダイオーキシン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ごう
じゅう
ダイオーキシン
 Tên Nhật (rōmaji) Shinkagōjū Daiōkishin
 Tên Nhật (Dịch) Evol-Chemical Beast Dioxin
 Tên Hàn 진화합야수 다이오키신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 200
 Mã số 44088292
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.