FANDOM


Police Patrol of the Underworld
()(かい)(けい)()()デスポリス
 Tên Việt Ma Giới Cảnh Vệ - Cảnh Sát Tử Thần
 Tên Nhật (Kana)
かいの
けい
かデスポリス
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
の警
けい
デスポリス
 Tên Nhật (rōmaji) Makai no Keiraka Desu Porisu
 Tên Nhật (Dịch) Demon World's Police Section - Death Police
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Fiend / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1000 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.