Công chúa Hoa Anh đào, mạnh mẽ và xinh đẹp

Plant ((しょく)(ぶつ) Shokubutsu) là một Loại của Bài Quái thú. Chúng rất yếu và không được chú ý nhiều cho đến khi như set hỗ trợ tăng cường cho chúng xuất hiện như Crossroads of Chaos, Crimson CrisisRaging Battle. Chiến thuật thường thấy của những Bộ xài quái thú Plant là dùng những lá bài như "Gigaplant", "Lonefire Blossom" hay "Lord Poison" để phủ sân với những con quái thú mạnh mẽ. Chúng vẫn có thể kết hợp "tay-trong-tay" với Loại-Insect khá tốt khi dùng những lá như "Prickle Fairy".

Plant thường đi kèm với những Hệ như THỔ(EARTH) hay THỦY(WATER) và một số Hệ khác như HỎA(FIRE), QUANG(LIGHT) hay ÁM(DARK).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.