FANDOM


Plaguespreader Zombie
ゾンビキャリア
PlaguespreaderZombie
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Zombie/Tuner
ATK/DEF 400/200
Mã số 33420078
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay bạn lên đầu Bộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Mộ bài của bạn. Nếu được Triệu hồi theo cách này, trục xuất lá này khi nó rời sân.
English Description
You can place 1 card from your hand on the top of the Deck; Special Summon this card from your Graveyard. If Summoned this way, banish this card when it leaves the field.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.