FANDOM


Pinpoint Guard
ピンポイント・ガード
PinpointGuard
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 44509898
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công: Chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 sao trở xuống trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ mặt-ngửa. Nó không thể bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài trong lượt này.
English Description
When an opponent's monster declares an attack: Target 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; Special Summon it in face-up Defense Position. It cannot be destroyed by battle or by card effects this turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.