FANDOM


Pinch Hopper
(だい)()バッター
PinchHopper-DL13-EN-R-UE-Blue
 Tên Nhật (Kana)
だい
だバッター
 Tên Nhật (Chuẩn)
だい
バッター
 Tên Nhật (rōmaji) Daida Battā
 Tên Nhật (Dịch) Pinch Batter
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1200
 Mã số 26185991
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.