FANDOM


Pilica, Descendant of Gusto
ガスタの(しん)(えい) ピリカ
PilicaDescendantofGusto-PRIO-EN-SR-1E
 Tên Việt Pirika, Hậu Duệ Thánh Thần của Gusta
 Tên Nhật (Kana) ガスタの
しん
えい ピリカ
 Tên Nhật (Chuẩn) ガスタの神
しん
えい
ピリカ
 Tên Nhật (rōmaji) Gasuta no Shin'ei Pirika
 Tên Nhật (Dịch) Pirika, Divine Descendant of Gusta
 Tên Hàn 가스타의 신예 피리카
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1500
 Mã số 71175527
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.