FANDOM


Pikari @Ignister
ピカリ(アット)イグニスター
Pikari@Ignister-IGAS-JP-OP
 Tên Việt Pikari @Mẫn Tiệp Kiến Thể
 Tên Nhật (Kana) ピカリ
アットイグニスター
 Tên Nhật (Chuẩn) ピカリ@
アット
イグニスター
 Tên Nhật (rōmaji) Pikari Atto Igunisutā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 600
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.