FANDOMPigeon (鳩 Hato) là một nhân vật dưới hình thể đại diện trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS. Cùng với Frog, anh ta là một trong những phóng viên đang cố gắng tìm kiếm địa điểm của PlaymakerKị sĩ Hà Nội.

Tài liệu

  1. Yu-Gi-Oh! VRAINS tập 3: "Lần Đầu Cộng Tác"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.