FANDOM


Photon Chargeman
フォトン・チャージマン
PhotonChargeman-MP14-EN-C-1E
 Tên Việt Quang Tử Tụ Nhân
 Tên Nhật フォトン・チャージマン
 Tên Nhật (rōmaji) Foton Chājiman
 Tên Hàn 포톤 차지맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 02618045
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.