FANDOM


Photon Caesar
フォトン・カイザー
PhotonCaesar-REDU-EN-C-1E
 Tên Việt Quang Tử Đế Vương
 Tên Nhật フォトン・カイザー
 Tên Nhật (rōmaji) Foton Kaizā
 Tên Nhật (Dịch) Photon Kaiser
 Tên Hàn 포톤 카이저
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2800
 Mã số 13492423
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.